historie

 

Několik údajů o hřišti a o klubu Symbióza v Nebeské Rybné:

 

  • 11.7.2009 slavnostní otevření driwing range (cvičného odpaliště) (zúčastnilo se 51 lidí, tehdy všechno negolfisté, kromě Jana Sklenáře, Zdeňka Cvika a náhodného kolemjdoucího Jiřího Šourka)
  • 4.7.2010 slavnostní turnaj k otevření hřiště, tehdy šesti jamkové golfové akademie
  • 29.1.2011 ustavující valná hromada golfového klubu Symbióza (bylo přítomno 21 zakládajících členů. Po ukončení schůze se konal v penzionu Orlicko ples golfového klubu. Byla také poprvé provedena Klubová hymna. Autorem textu je Jiří Šourek, autoři hudby a její první nahrávky je Jiří Pultar a Leoš Vojtíšek.
  • 2012 – 2013 Trvání projektu „Setkávání upevňuje přátelství a pomáhá navazovat nová“ (Projekt spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis vedený pod číslem CZ.3.22/3.302/12.03058)
  • 2014 Znormovaní devíti jamkového hřiště
  • 2015 Vstup golfového klubu do ČGF
  • 2015 První účast klubu v Krajské soutěži 
  • 2015 Vstup do VGP
  • 2019 Budování přátelských vztahů, nárůst členské základny a další začleňování do „golfových struktur“.

Hřiště jsme budovali svépomocí, bez zkušeností, v počátku s cennými radami Jana Sklenáře. Později i Jiřího Šourka, který nás učil klubovému životu, organizaci turnajů a mnoho turnajů i sponzoroval z depozitáře svými fotografickými knihami, kalendáři a podobně. U něj jsme se hodně naučili. Je to v historickém kontextu klubu velice důležitý člověk. První herní návyky nám předával Zdeněk Cvik, vedle již zmíněného Jirky Šourka. Opomenout nesmím také Mirka Nováčka staršího, s kterým jsme naše hřiště na koleně budovali a od počátku se o něj starali. Mirek ješikovný, velmi technicky zdatný a odpovědný, pracovitý člověk. Bez něj bychom to nedokázali. V další etapě je velmi důležitý člověk ing. Bohumír Šafařík, který díky svým znalostem a kontaktům na ČGF pomáhal zprostředkovat normování hřiště a vstup klubu do ČGF a byl tak myslím neocenitelným pomocníkem někdejšího prezidenta ing. Petra Kosiny při této činnosti. Mirek, jak mu říkáme, také ve spolupráci s Lucií Marešovou založili kroužek dětí. Ty by se již letos zúčastní dětské tour ČGF Východ A. Do této práce se zapojil i Kamil Hůlka a dnes je již certifikovaným trenérem.

 

14.4. 2019 Josef Jehlička

2011

golf 28.8.2011

 

 

2012

cyrilometodějský

 

2013

Texas scrable

 

2014

Memorial Wlodka